Bestsellery
Oferta kontenerowa - JA Solar JAM54S30-410W/MR BF
Oferta kontenerowa - JA Solar JAM54S30-410W/MR BF
720,65 zł 585,89 zł
szt.
Panel fotowoltaiczny JA Solar JAM72S20-455/MR
Panel fotowoltaiczny JA Solar JAM72S20-455/MR
979,00 zł 795,93 zł
szt.
Inwerter sieciowy SMA Sunny Tripower 10.0
Inwerter sieciowy SMA Sunny Tripower 10.0
12 115,00 zł 9 849,59 zł
szt.
Inwerter sieciowy GoodWe GW10K-ET PLUS
Inwerter sieciowy GoodWe GW10K-ET PLUS
10 569,00 zł 8 592,68 zł
szt.
Moduł akumulatora Sofar Solar Amass GTX3000-H
Moduł akumulatora Sofar Solar Amass GTX3000-H
6 000,00 zł 4 878,05 zł
szt.
Pompa ciepła FOX AIR R32 BL-23-3 Monoblok 23kW
Pompa ciepła FOX AIR R32 BL-23-3 Monoblok 23kW
35 749,00 zł 29 064,23 zł
szt.
Inwerter sieciowy SolarEdge SE9K
Inwerter sieciowy SolarEdge SE9K
9 939,00 zł 8 080,49 zł
szt.
Inwerter sieciowy SolarEdge SE10K
Inwerter sieciowy SolarEdge SE10K
9 529,00 zł 7 747,15 zł
szt.
Inwerter sieciowy SolarEdge SE8K
Inwerter sieciowy SolarEdge SE8K
9 660,00 zł 7 853,66 zł
szt.
Panel fotowoltaiczny JA SOLAR JAM60S21-370/MR FULL BLACK
Panel fotowoltaiczny JA SOLAR JAM60S21-370/MR FULL BLACK
789,00 zł 641,46 zł
Polecane
Uzgodnienie PPOŻ Instalacji Fotowoltaicznej
Uzgodnienie PPOŻ Instalacji Fotowoltaicznej
553,50 zł 450,00 zł
szt.
Panel fotowoltaiczny Longi 445W LR4-72HIH
Panel fotowoltaiczny Longi 445W LR4-72HIH
1 139,00 zł 926,02 zł
szt.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji fotowoltaicznej

Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji fotowoltaicznej

W jaki sposób zagwarantować instalacji fotowoltaicznej bezpieczeństwo pożarowe?

Fotowoltaika to bezpieczna inwestycja, w przypadku której ryzyko pożaru jest bardzo znikome. Potwierdzają to badania prowadzone przez renomowane instytuty – po weryfikacji ponad miliona budynków, w których zdarzyły się pożary, okazało się, że tylko niecałe 0,01% z nich było związane z instalacją PV. W większości z tych łączonych z fotowoltaiką sytuacji przyczyną były wyładowania atmosferyczne lub błędy ludzkie. Zaledwie w kilkunastu procentach przypadków powodem była awaria systemu.

Znając najczęstsze przyczyny pożarów związanych z fotowoltaiką, można wysnuć wniosek, że w celu ochrony instalacji przed ogniem należy zadbać o m.in.:

 • zabezpieczenie przeciwprzepięciowe,
 • odpowiedni montaż paneli fotowoltaicznych oraz innych urządzeń wchodzących w skład systemu PV – trzeba przy tym pamiętać, aby stosować wyłącznie sprzęt wysokiej jakości i zwracać uwagę na detale takie jak sposób osadzenia i zaciśnięcia złącz MC4 na przewodach,
 • regularny przegląd instalacji,
 • przeciwpożarowy wyłącznik systemu fotowoltaicznego.

Szczególną uwagę warto zwrócić na ostatni z tych aspektów, ponieważ jego właściwa implementacja ma kluczowy wpływ na przebieg akcji gaśniczej.

Wyłącznik przeciwpożarowy – istotny element bezpiecznej fotowoltaiki

Wbrew temu, co może się wydawać, wyłącznik ppoż. w instalacjach fotowoltaicznych nie ma zapobiec powstaniu pożaru. Celem tego urządzenia jest odcięcie od źródła zasilania wszystkich urządzeń elektrycznych, które mogłyby podsycać ogień. Dzięki sprawnemu wyłączeniu systemu PV można ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia, co pozwala na minimalizację zagrożenia, a także ułatwienie ewakuacji oraz procesu gaszenia pożaru.

Kiedy należy stosować przeciwpożarowy wyłącznik systemu fotowoltaicznego? Taki obowiązek nałożony jest w przypadku budynków, których kubatura przekracza 1000 metrów sześciennych oraz stref zagrożonych wybuchem. Instalatorzy powinni trzymać się podstawowej zasady instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu, czyli umieszczać go w pobliżu modułów fotowoltaicznych – dzięki temu zredukowana zostanie długość kabla, w którym płynie prąd stały.

Uzgodnienie ppoż. i zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do Straży Pożarnej

Kwestię: zabezpieczenia ppoż. a fotowoltaika regulują przepisy ustawy o prawie budowlanym. Do niedawna obowiązek uzgodnień ppoż. dotyczył wyłącznie instalacji wykonywanych na budynkach objętych szczególnymi wymaganiami z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Nowelizacja ustawy, która weszła w życie 19 września 2020 roku, znacząco zmieniła tę sytuację i wprowadziła nowe wymagania względem właścicieli fotowoltaiki.

W myśl nowych przepisów instalacje o mocy powyżej 6,5 kWp muszą zostać uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. oraz zgłoszone do organów Państwowej Straży Pożarnej. Przy określeniu mocy systemu PV bierze się pod uwagę moc nominalną paneli fotowoltaicznych. Uzgodnienie ppoż. oraz zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do straży pożarnej jest konieczne w przypadku każdego budynku, niezależnie od jego lokalizacji, a także przeznaczenia czy typu zamontowanej instalacji. Warto dodać, że zobligowani do tego są również właściciele instalacji:

 • rozbudowanych do mocy powyżej 6,5 kWp,
 • systemów PV powyżej 50 kWp – w przypadku tego rodzaju instalacji, niezależnie od tego, czy będzie ona montowana na budynku, czy na gruncie, niezbędne jest pozwolenie na budowę.

Warto zaznaczyć, że w niektórych sytuacjach uzgodnienie PPOŻ będzie konieczne, nawet jeśli fotowoltaika ma moc mniejszą niż 6,5 kWP. W przypadku budynków takich jak m.in. szkoły, placówki medyczne, kina czy hotele niezbędna jest kompatybilność planowanej instalacji fotowoltaicznej z istniejącymi elementami ochrony przeciwpożarowej.

Kiedy dokonuje się uzgodnienia ppoż i zgłoszenia systemu PV do Straży Pożarnej?

Wielu instalatorów ma wątpliwości dotyczące tego, na jakim etapie należy dokonać uzgodnienia ppoż. i zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do Straży Pożarnej. Uzgodnienia projektu instalacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. trzeba dokonać przed montażem instalacji – wynika to z faktu, że rzeczoznawca wydaje opinię o zgodności koncepcji instalacji z przepisami ppoż. Złożenie zawiadomienia do Powiatowej Komendy PSP powinno natomiast nastąpić po zakończonym montażu, równocześnie ze zgłoszeniem do OSD.

Dlaczego opłaca się zgłosić instalację fotowoltaiczną do Komendy Państwowej Straży Pożarnej?

Zarówno instalatorom, jak i właścicielom instalacji fotowoltaicznej zależy na tym, aby działała ona niezawodnie i przede wszystkim bezpiecznie. Zgłoszenie do Straży Pożarnej instalacji fotowoltaicznej gwarantuje pewność prawidłowego zabezpieczenia fotowoltaiki przed pożarem. Inną ważną zaletą takiej decyzji jest umożliwienie sprawnej akcji ratowniczo-gaśniczej przy ewentualnym pojawieniu się ognia w budynku. Nie można również zapominać o istniejącym obowiązku prawnym – wszystkie instalacje fotowoltaiczne powyżej 6,5 kWp muszą zostać zgłoszone do PSP.

Realizacja tego obowiązku pozwala uniknąć wielu negatywnych konsekwencji. Wśród nich wyróżniamy m.in.:

 • brak gwarancji prawidłowego zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji fotowoltaicznej,
 • brak możliwości otrzymania dofinansowania z programu „Mój Prąd”,
 • trudności z wypłatą ewentualnego odszkodowania od ubezpieczyciela, a w konsekwencji możliwe roszczenia klienta końcowego wobec instalatora,
 • konsekwencje prawne wynikające z Kodeksu karnego dotyczącymi narażenia na utratę zdrowia lub życia w związku z ewentualnym pożarem, które ponosi zarówno instalator, jak i właściciel,
 • problemy przy ewentualnej akcji ratowniczo-gaśniczej wynikające z braku posiadania przez organy PSP informacji o występującej instalacji fotowoltaicznej na danym obiekcie/terenie oraz sposobie jej zabezpieczenia, co może spowodować odmowę gaszenia pożaru.

Jak widać, decyzja o niezgłoszeniu instalacji fotowoltaicznej może okazać się tragiczna w skutkach. Dlatego też warto przyjrzeć się bliżej temu, jak przebiega proces uzgodnienia i zgłoszenia ppoż. systemu PV.

Jakie są etapy uzgodnienia i zgłoszenia ppoż. instalacji fotowoltaicznej?

Omawiany proces składa się z czterech głównych faz:

 • przygotowanie projektu instalacji fotowoltaicznej,
 • uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • zgłoszenie systemu PV do Komendy PSP.

Instalator powinien znać przebieg każdego z tych etapów – w tym celu scharakteryzowaliśmy poniżej krótko każdy z nich.

Opracowanie projektu fotowoltaiki

Pierwszym krokiem do stworzenia instalacji fotowoltaicznej jest wybór optymalnej konstrukcji montażowej oraz niezbędnych podzespołów, a także dobór zabezpieczeń instalacji fotowoltaicznej. Ustalone rozwiązanie przeciwpożarowe powinno być dostosowane do rodzaju oraz przeznaczenia budynku, na którym znajdą się moduły PV. Po podjęciu powyższych decyzji można przystąpić do przygotowania koncepcji instalacji fotowoltaicznej.

Zazwyczaj projekt fotowoltaiki dzieli się na część opisową oraz rysunkową. W segmencie opisowym umieszcza sie informacje dotyczące falownika i paneli fotowoltaicznych, a także dokładny opis zastosowanych zabezpieczeń oraz poprowadzonych tras kablowych instalacji. W sekcji rysunkowej musi natomiast znaleźć się schemat elektryczny instalacji oraz budynku.

Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ppoż.

Kolejnym z istotnych działań, jakie należy podjąć, jest uzgodnienie przygotowanej koncepcji instalacji fotowoltaicznej z rzeczoznawcą ppoż. Weryfikuje on zgodność zaproponowanego zabezpieczenia przeciwpożarowego z przepisami prawnymi. Na tej podstawie wydaje opinię na temat tego, czy instalacja wykonana zgodnie z przedstawionym projektem może zostać zamontowana. Pozwala to na eliminację odnotowanych nieprawidłowości, a w konsekwencji na zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom i przedstawicielom służb ratunkowych.

Profesjonalny montaż instalacji fotowoltaicznej

Akceptacja schematu fotowoltaiki przez rzeczoznawcę otwiera instalatorowi drzwi do montażu instalacji fotowoltaicznej. O czym powinien on pamiętać w kontekście ochrony przeciwpożarowej?

Jeśli instalator ma zamiar wykonać system PV w budynku o kubaturze poniżej 1000 m3, to musi zastosować dodatkowe zabezpieczenia ppoż. po stronie DC lub poprowadzić przewody wewnątrz budynku w korytach stalowych. W budynkach o kubaturze powyżej 1000 m3 należy natomiast zamontować przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Jego działanie sprowadza się do odcięcia od źródła zasilania wszystkich systemów oprócz tych, które są niezbędne podczas pożaru. Zaliczamy do nich m.in. oświetlenie awaryjne, wentylację pożarową czy system technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Instalator zobowiązany jest także do umieszczenia naklejki z wizerunkiem modułów PV przy liczniku dwukierunkowym oraz oznakowania tras kablowych.

Warto również wspomnieć, jak wygląda sytuacja w kontekście systemów montowanych na gruncie. W przypadku instalacji gruntowych nie wymaga się dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych pod warunkiem, że falownik oraz okablowanie DC znajdują się poza budynkiem.

Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do Straży Pożarnej

Etapem następującym po montażu instalacji fotowoltaicznej jest zgłoszenie jej do Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Wybór odpowiedniej komendy uzależniony jest od lokalizacji inwestycji. Organ Straży Pożarnej dokonuje analizy przedłożonej dokumentacji pod względem ochrony ppoż. i gromadzi kluczowe informacje na temat danej mikroinstalacji. Dzięki tym działaniom ewentualna akcja przeciwpożarowa w przyszłości przebiegnie sprawnie i skutecznie.

Usługa uzgodnienia ppoż. instalacji fotowoltaicznej i zgłoszenia do straży pożarnej

Instalatorzy zainteresowani profesjonalną obsługą w zakresie uzgodnienia schematu elektrycznego instalacji PV pod względem zgodności z przepisami oraz zawiadomienia Państwowej Straży Pożarnej o montażu fotowoltaiki mogą skorzystać z oferty przygotowanej przez Sklep Soltech. Jak to się odbywa?

Na początku uzupełniasz dostarczony przez nas gotowy wzór schematu elektrycznego, który jest zgodny z wytycznymi Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Następnie przesyłasz do nas mailowo przygotowany dokument, a my kierujemy go do Rzeczoznawcy w celu uzgodnienia. Gdy schemat zostanie uzgodniony, a montaż fotowoltaiki zakończony, nasz doradca ds. ppoż. zgłasza instalację do właściwej jednostki Straży Pożarnej, dzięki czemu odciąża Cię z uciążliwych formalności. Jeżeli zaistnieje konieczność uzupełnienia dokumentacji do PSP, to również zapewnimy wsparcie w tym zakresie.

Co sprawia, że instalatorom opłaca się podjęcie współpracy w tym obszarze ze Sklepem Soltech? Wśród najważniejszych zalet tego rozwiązania możemy wyróżnić m.in.:

 • atrakcyjną cenę,
 • szybki proces realizacji, który zamyka się w ciągu 5 dni,
 • przejęcie od instalatora obowiązków związanych z obsługą formalności,
 • kompleksowość – zapewniamy zarówno uzgodnienie z Rzeczoznawcą, jak i zgłoszenie instalacji do Komendy Straży Pożarnej,
 • profesjonalne wsparcie na każdym etapie: od od doboru odpowiednich zabezpieczeń ppoż., po pomoc w wypełnieniu schematu,
 • gwarancja zadowolenia klienta końcowego, wpływająca na renomę instalatora.

Jeśli chcesz mieć pewność, że zaprojektowane przez Ciebie przeciwpożarowe zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej jest niezawodne, to skorzystaj z naszej oferty.

Podsumowanie

Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji fotowoltaicznej to aspekt, o który musi zadbać każdy instalator. Zakres obowiązków prawnych dodatkowo zwiększył się wraz z nowelizacją ustawy o prawie budowlanym. Obecnie każda instalacja fotowoltaiczna o mocy powyżej 6,5 kWp musi zostać uzgodniona z rzeczoznawcą ppoż. oraz zgłoszona do odpowiedniej Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Łączy się to z wieloma formalnościami, które spędzają sen z powiek instalatorom.

Na szczęście nasza hurtownia fotowoltaiczna oferuje znakomitą usługę uzgodnienia ppoż. instalacji fotowoltaicznej i zgłoszenia do straży pożarnej. Dzięki nam zostaniesz odciążony z obowiązków i będziesz mieć pewność, że wszystko dopilnowane i zrobione zgodnie z przepisami. Jako Sklep Soltech przygotowaliśmy dla instalatorów wyjątkową promocję – pierwsze uzgodnienie w cenie 200 zł, podczas gdy regularna cena tej usługi to 450 zł netto. Warto dodać, że to nie jedyna atrakcyjna część naszej oferty. Monterzy, których interesuje skuteczna ochrona przeciwpożarowa instalacji fotowoltaicznej, mogą się u nas zaopatrzyć w wysokiej jakości przeciwpożarowe wyłączniki prądu różnych producentów. Dostępne są u nas także m.in. panele fotowoltaiczne oraz gotowe zestawy fotowoltaiczne, na które obowiązują specjalne rabaty dla instalatorów.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium